Arne Svenson

Born 1952, Santa Monica, CA

 • Botanical #3, 1992
pigment print
21

  Botanical #3, 1992
  pigment print
  21" x 17" edition of 5

 • Botanical #2
pigment print
21

  Botanical #2
  pigment print
  21" x 17" edition of 5

 • 03
 • Botanical #5, 1992
pigment print
21

  Botanical #5, 1992
  pigment print
  21" x 17" edition of 5

 • Botanical #1, 1992
pigment print
21

  Botanical #1, 1992
  pigment print
  21" x 17" edition of 5

 • Botanical #4, 1992
pigment print
21

  Botanical #4, 1992
  pigment print
  21" x 17" edition of 5

 • Botanical #10, 1992
pigment print
21

  Botanical #10, 1992
  pigment print
  21" x 17" edition of 5

 • 08
 • 09
 • 10
 • Botanical #2, 1992
pigment print
21

  Botanical #2, 1992
  pigment print
  21" x 17" edition of 5

Loading ...